Klei

Om zand te winnen, graven we eerst de bovenliggende laag klei af. Een groot deel van deze klei kan weer door andere industrieën worden gebruikt. De toplaag gaat bijvoorbeeld naar de boomteelt. De laag daaronder gebruikt de keramische industrie voor het maken van dakpannen, gebakken klinkers en bakstenen. Een ander deel van de klei ‘rijpt’ en is daarna geschikt voor het ophogen en verbreden van dijken. De klei die overblijft, gebruiken we voor de herinrichting van gebied Geertjesgolf zelf. Zo ontwikkelen we van deze klei ondiepe oevers, kleine eilandjes en een uniek moeraslandschap.

Alle gewonnen klei uit Geertjesgolf krijgt op deze manier een nieuwe functie als bouwgrondstof of brengen we terug naar de natuur.

Zand en grind

Wanneer de klei is verwijderd, verschijnt het water en zien we direct hoe de toekomstige plas eruit komt te zien, al is het water dan nog ondiep. Vervolgens start het winnen van het onderliggende zandpakket. Zo wordt de plas gaandeweg dieper, zonder dat we dat zien.

Zogenaamde winzuigers zorgen voor het opzuigen van zand en grind uit de bodem. Deze winzuigers werken volledig elektrisch. In onderstaande animatie kan je het zandwinproces stap voor stap bekijken.

Het zandwinproces in 8 stappen

Stap 1.
Winzuigers spuiten onder water het zand los.
Stap 2.
Het ongesorteerde zand- en grindmengsel wordt opgezogen.
Stap 3.
Een drijvende leiding perst het mengsel naar de volledig elektrische voorscheidings- en ontwateringsinstallatie.
Stap 4.
Deze installatie scheidt het zand en het grind van elkaar. Het grind wordt gewassen, opgeslagen, gebroken en uitgezeefd.
Stap 5.
Grote zandwielen scheiden het zand in grover en fijner zand.
Stap 6.
Het water wordt uit het zand gehaald, waarna lopende banden het zand naar een tussendepot brengen.
Stap 7.
Aan het einde van het proces liggen drie zandfracties als halfproduct klaar op twee ondergrondse tunnels.
Stap 8.
Een deel van het fijnste zand blijft achter in de plas en gebruiken we voor de herinrichting van het landschap, terug naar de natuur.

Unieke transportbanden

We vervoeren de halfproducten via twee transportbanden vanuit de ondergrondse tunnels naar de Voorhaven. Deze transportbanden zijn ieder bijna 2 kilometer lang en noemen we ook wel ‘pipeconveyers’. Een lokaal constructiebedrijf uit Bergharen heeft deze speciaal ontworpen en geproduceerd voor het vervoer van zand bij Geertjesgolf, een primeur dus.

Het bijzondere is dat de transportband openvouwt op het aanvoerpunt en dichtvouwt om gesloten door te gaan naar de klasseerinstallaties in de Voorhaven. Daar vouwt de transportband weer open, waarna het zand wordt afgeworpen. Het rubber in deze pipeconveyers vormt als het ware een buis waar het zand in zit opgesloten tijdens het transport. Zo zorgen we ervoor dat er geen last is van stof, knoei of ongemakken bij regenval. Ook kan de band op deze manier eenvoudiger bochten maken. Zo kan deze bijvoorbeeld onder een weg door lopen en over een dijk worden geleid richting de rivier.

Duurzaam winnen

Wist je dat ook deze beide pipeconveyers geheel elektrisch worden aangedreven? Als het zand in de Voorhaven aankomt, verwerken we het zand met behulp van twee drijvende klasseerinstallaties tot het eindrecept. Hierna vindt de scheepsbelading plaats en gaat het zand naar de plek van bestemming.

Lees meer over duurzaam winnen

Benieuwd naar het duurzame zandwinproces?

Meld u dan aan voor een rondleiding op onze installatie en rondleiding door gebied Geertjesgolf.

Aanmelden rondleiding