Op 8 juni 2016 zijn alle vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplannen die nodig zijn voor het project onherroepelijk geworden. Sindsdien zijn er nog diverse onderzoeken uitgevoerd (milieukundig, archeologie ect.) en zijn er nulopnames gemaakt van alle woningen in een straal van 250m rondom de Voorhaven en de Westplas.

De gegevens van de binnen- en buitenopnames zijn rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de bewoners. De meetgegevens van de aangebrachte peilboutjes in de gevels van deze woningen zijn opgenomen in afzonderlijke rapportages.

Inmiddels is er via inschrijving een aannemer geselecteerd die het grondwerk gaat uitvoeren (in hoofdzaak het afgraven, afvoeren en verwerken van 3,7 miljoen m3 afdekkende klei en het zandwingereed maken van het terrein), zijnde Aannemingsbedrijf J. den Boer BV uit Lienden.

Op maandag 21 augustus 2017 zijn de graafwerkzaamheden gestart.

Meer informatie over de uitvoering is te vinden in het Werkplan 2024.

 

Werkplannen

Benieuwd naar de werkplannen van voorgaande jaren? Deze download je gemakkelijk via de buttons hieronder:

Werkplan 2023

Werkplan 2022

Werkplan 2021

Werkplan 2020