Toekomstbeeld

De nieuwe inrichting van gebied Geertjesgolf krijgt stap voor stap vorm. Er is al vanaf dag één gestart met de inrichting van de oeverzones en dat proces zetten we continu voort. Zo wordt Geertjesgolf al snel een aantrekkelijk leefgebied voor mens en dier. Hieronder ziet u hoe dit gebied uiteindelijk vorm krijgt.

West- en OostplasVoorhaven