Publicatiedatum: 02-01-2024

Werkplan 2024

Winssen - 2 januari 2024.

Het Werkplan 2024 voor zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland en is daarmee definitief. Het Werkplan beschrijft het verloop van het project. Hierin kijken we terug op de periode tot en met 2023 en ook vooruit naar de werkzaamheden die in 2024 aan de orde zullen zijn. In de kaartbijlagen van het Werkplan geven we visueel weer hoe de voorziene werkzaamheden vorm gaan krijgen.

We delen deze plannen voor het nieuwe jaar natuurlijk ook graag met u. In het Werkplan 2024 leest u onder andere:

  • Dat we in 2024 verdergaan met het afgraven van de afdekkende kleilaag op de Westplas;
  • Dat enkele kleidepots worden ontruimd en andere juist worden gevuld;
  • Dat de zandwinning en voorscheiding bij de Westplas en de afvoer vanuit de Voorhaven in 2024 worden vervolgd;
  • Dat een deel van de oevers aan de zuidzijde van de Westplas wordt afgewerkt en ingericht;
  • Over de voortgang van het archeologische onderzoek.

En nog veel meer!

Bent u benieuwd naar alle informatie? Klik hier om het Werkplan 2024 te bekijken.