Publicatiedatum: 01-11-2023

Wateraanvoer droge zomers

Winssen - 1 november 2023.

Wateraanvoer droge zomers

Bij de realisatie van Geertjesgolf spelen drie waterpartijen een rol: de nieuwe Westplas die door de winning ontstaat, de bestaande naastgelegen Uivermeertjes en de rivier de Waal.

Deze waterpartijen staan in meer of mindere mate met elkaar in verband. De waterstand in de Waal heeft invloed op het peil in de beide binnendijkse plassen: bij hoge rivierpeilen stroomt kwelwater via de ondergrond richting de plassen; bij lage rivierpeilen is juist sprake van wegzijging richting de rivier. De zandwinning onttrekt volume aan de bodem van de Westplas en dat ‘gat’ vult zich met water uit de omgeving. Een deel van dat water komt uit de Uivermeertjes, waar met pompen proceswater naar de installatie gaat, dat na gebruik uitstroomt in de Westplas.

Inspelen op extreme droogte

We willen ervoor zorgen dat er ook in droge zomers sprake is van evenwicht. Daarom hebben we recent (gelet op de ervaring van de laatste jaren) parallel aan de transportband een kunststof buisleiding aangelegd vanaf de Waal (Voorhaven) richting de Uivermeertjes. Daarmee kunnen we extra oppervlaktewater aanvoeren als dat nodig mocht zijn. Het Waterschap Rivierenland is erg blij met deze maatregel om zo tijdig in te spelen op extreem droge situaties.