Publicatiedatum: 02-11-2023

Aanpak geluid

Winssen - 2 november 2023.

Aanpak geluid

Naar aanleiding van de meldingen die er in 2022 onverwachts kwamen over geluid afkomstig van het zandwinningsproces, hebben wij dit proces op diverse onderdelen grondig aangepast. We noemen een aantal maatregelen die sindsdien zijn getroffen, waarmee nu zo goed als alle onderdelen van het maatregelenpakket zijn afgerond:

  • Zandwielen vervangen de trillende ontwateringszeven op de beide klasseerinstallaties in de Voorhaven. Het hinderlijke laagfrequente geluid is zo weggenomen.
  • Geluidswal aan de kant van Winssen, buitendijks aangelegd en onlangs nog iets verlengd op verzoek van omwonenden.
  • Omkastingen rondom de aandrijfmotoren van de pipebelts. Over een groot deel van het tracé aan de zijde van Winssen afgeschermd met rubberen matten. De band bij de dijkovergang wordt vochtig gehouden, om het geluid verder te verminderen.
  • Ruim 14.500 nieuwe geluidsarme rollen bij beide pipebelts. De laatste 3.500 rollen vervangen we komende weken.

Dank voor uw geduld

Gemeente Beuningen heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau om geluidsmetingen te verrichten. Graag sluiten we daarna deze vervelende periode van overlast af. Veel dank aan iedereen voor het geduld dat nodig was om alle maatregelen te kunnen uitvoeren.