Klachtenformulier

Een grootschalig project zoals Geertjesgolf kan overlast voor de omgeving met zich meebrengen. Mocht u een klacht hebben over bijvoorbeeld stof, geluidshinder, werktijden of een klacht van een andere aard, dan kunt u dat aan ons melden per telefoon of e-mail zoals bij contactgegevens staat vermeld. Wij zullen dan direct actie ondernemen. Uw klacht wordt vervolgens in ons klachtenregistratiesysteem opgenomen.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht door invulling van onderstaand klachtenformulier aan ons kenbaar te maken. Een afschrift van uw melding zal automatisch in afschrift worden doorgestuurd naar het door de klankbordgroep beheerde e-mailadres .

Mocht u uw klacht liever via de officiële kanalen willen doorgeven, dan kunt u dat doen bij de Omgevingsdienst Nijmegen door invulling van een formulier via deze link

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vermeld een correct e-mailadres

Ongeldige invoer