Praktische informatie

Klankbordgroep

Begin 2017 is er een Klankbordgroep samengesteld, waarin een zestal direct omwonenden van het project deelnemen. Deze Klankbordgroep heeft een adviserende rol en is er met name op gericht om tijdens de lange periode van uitvoering van het project 'de lijnen kort te houden'. Met enige regelmaat wordt er vergaderd en wordt het reilen en zeilen van het project met elkaar besproken en de communicatie afgestemd. Bewoners die de leden van de Klankbordgroep willen benaderen met vragen en/of opmerkingen kunnen dat doen via het door de Klankbordgroep beheerde e-mailadres: .

Klachten

Een grootschalig project zoals Geertjesgolf kan overlast voor de omgeving met zich meebrengen. Mocht u een klacht hebben over bijvoorbeeld stof, geluidshinder, werktijden of een klacht van een andere aard, laat ons dit dan weten.

lees meer