Wegbeplanting Hoekgraaf

Gepubliceerd op: .

In goede samenwerking met Stichting Goeie Gronde uit Deest is een mooi plan gemaakt voor de bermbeplanting langs de Hoekgraaf.

Dit plan waarbij gekozen is voor het aanplanten van 7 inheemse boomsoorten en divers bosplantsoen is inmiddels uitgevoerd. Nu in het zaak om voldoende water te blijven geven !