Foto's

Luchtfoto Voorhaven
Graafmachine Den Boer
Nieuw aangeplante boomweide
Fietsers
Graspad op de kade
Klaprozen
Natte gronden
Nieuw aangeplante boomweide
Nieuw gegegraven watergang
Tunnel met transportband
Wandelaar
Natuurgebied
Wandelroute
Vogelkijkhut
Rietland
Ringkade Ganzenkuil
Ringkade Ganzenkuil
Ringkade Ganzenkuil
Strand
Strand
Overzichtstekening deellocaties
Tekning van de geluidswal
Tekening eindplan
Tekening eindplan Voorhaven
Rolbanner Plan Geertjesgolf